En regjeringsoppnevnt granskningskommisjon kunngjorde søndag at 30 sivile og 69 talibanopprørere ble drept i flyangrepet 4. september.

–30 sivile led martyrdøden og ni ble såret, sa Mohamadullah Bataj, som har vært på med på granskningen.

En mer utfyllende rapport om angrepet skal komme i løpet av noen dager.

Det var tyske soldater som sto bak angrepet, noe som har forsterket debatten i Tyskland om landets Afghanistan-engasjement.