Ulykken skjedde midt på dagen i en gruve i byen Baiyin i Gansu-provinsen. Over 70 arbeidere befant seg under bakken da eksplosjonen ble utløst, og 19 personer ble skadd.

Den raskt voksende kinesiske økonomien har et voldsomt behov for kull, en av verdens mest forurensende energikilder. I kampen for å utvinne kullet så raskt som mulig, blir sikkerhetsrutiner ofte oversett.

I fjor døde nesten 6000 mennesker i gruveulykker i verdens mest folkerike land.