Orkanen Karls herjinger i Mexico har ødelagt et oppdrettsanlegg for krokodiller og sendt rundt 280 krypdyr på frifot.

Utendørsinnhegningen der krokodillene ble holdt, ble oversvømmet av det kraftige regnværet orkanen Karl førte med seg i helgen.

Guvernøren i delstaten Veracruz, Fidel Herrera, opplyste tirsdag at de utrydningstruede krypdyrene hadde rømt og ba folk i området om å være årvåkne og melde fra til myndighetene dersom noen skulle se noen dyr.

Orkanen Karl krevde tolv menneskeliv i Mexico i helgen og sørget for at 40.000 mennesker måtte søke ly i midlertidige tilholdssteder.