— Et tog på vei østover frontkolliderte med et på vei vestover. Vi tror minst to personer er bekreftet omkommet, og mange er blitt skadd, sa Gary Laymann, talsmann for brannvesenet i Orange-fylket.

Rundt 200 fikk kutt og lettere skader, men for 25 er skadene livstruende. Rundt 40 andre ble alvorlig, men ikke livstruende skadd. Ulykken skjedde i morgenrushet, og det to etasjers pendlertoget var fullt av passasjerer.

30 sykebiler rykket strak ut til ulykkesstedet, mens brannmenn og førstehjelpere gikk i gang med å hjelpe passasjerer ut av togvraket. De fleste kunne gå selv, men noe måtte bæres bort på bårer. Alle sykehus i området ble satt i beredskap for å ta imot et stort antall skadde.

Pendlertoget var et Metrolink på vei fra Los Angeles-regionen til byen San Juan Capistrano sør for Los Angeles. Rundt 3.000 passasjerer reiser hver dag med toget, og hver vogn kan ta 148 passasjerer.

(NTB)

SKADD: Hjelpemannskaper bærer en skadd passasjer fra ulykkestoget til en ventende sykebil etter at et Metrolink pendlertog frontkolliderte med et godstog i Placentia, sør i California Minst en person omkom, 265 ble skadd.
FOTO: AP/SCANPIX