Ifølge en fersk rapport utarbeidet av den britiske hjelpeorganisasjonen Christian Aid har milliardene forsvunnet i den amerikanske administrasjonen i Irak, Coalition Provisional Authority (CPA).

Foruten inntekter fra salg av olje dreier det seg også om irakiske milliarder som tidligere var frosset i utlandet.

Uavhengige revisorer er nå i ferd med å granske hvor milliardene har tatt veien, men deres rapport vil tidligst være klar i midten av juli, to uker etter at USA på papiret har overført makten i irakerne selv.

Diplomatiske kilder opplyser til London-avisen The Independent at enorme beløp har gått tapt som følge av udugelighet, tyveri og korrupsjon innen CPA.