– Vi har fått signal om at 23 av våre stu-denter vil reise hjem. Hvor mange av disse som er helt sikre på dette får vi avklare i morgen, sier Vemund Nordvik, som eier Utenlandsstudier AS. Selskapet står bak Bali Studiesenter (BSS), som har 121 norske studenter på øyen. Ytterligere 50 norske studenter går det norske studiesenteret ANCEP.

– Vi vil selvfølgelig imøtekomme de som ønsker å reise, men vi har ikke begynt å bestille billetter. Jeg tror ikke flyselskapene vil prioritere oss ennå, men dette skal vi se på i morgen, sier Nordvik.

Klokken fem mandag morgen norsk tid – klokken 11 på Bali — vil studentene samles til allmøte på BSS, med representant fra ambassaden og sjømannsprest Stein Vangen.

Nordvik forklarer at BSS-studentene det siste døgnet har holdt seg på studiesenteret i landsbyen Semiyak 9 km fra Kuta, hvor bombene eksploderte. Et tjuetall studenter har reist for å kikke på ødeleggelsene, mens det store flertallet har holdt seg ved leilighetene.

I løpet av søndag har Nordvik blitt oppringt av et titall foreldre. De fleste skal ha uttrykt ønske om at studiene fortsetter trass bombeaksjonene.