Tre personer ble drept da over 400 mindre bomber eksploderte nesten samtidig i så å si alle landets byer. På åstedene ble det funnet lapper med krav om at det innføres strenge islamske lover i det sørasiatiske landet. Før aksjonen i august hadde myndighetene avfeid at de hadde et problem med voksende radikal islamisme, men siden er trusselen blitt langt høyere prioritert.

Alle de dømte er fra 20-25 år og er medlemmer av den militante gruppa Jamayetul Mujahedeen Bangladesh (JMB). Dommene lyder på henrettelse ved henging, men tre av dem ble dømt in absentia.

JMB anklages også for å stå bak en rekke andre angrep som har tatt livet av i alt 28 personer. Fire av angrepene ble utført av selvmordsbombere.