OLA SÄLLCape TownDa det såkalte "slaveskipet" MV "Etireno" kom til Cotonou i Benin natt til tirsdag, fant myndighetene 43 mindreårige om bord, alle sammen med sine foreldre. Nå spekuleres det i om skipet kan være forvekslet med et annet Nigeria-registrert skip — som eventuelt fremdeles seiler rundt med 180 barn om bord ... 80 millioner barnearbeidere Du kan se dem slite på Elfenbenskystens kakaoplantasjer, på Malawis tobakksplantasjer eller som gateselgere ved lyskryssene i Dar es Salaam i Tanzania.Mindre hyppig ser du jentene som holdes innesperret i private hjem som husassistenter eller sexslaver.Afrikas 80 millioner barnearbeidere finnes over alt. Av verdens 250 millioner barnearbeidere finnes en tredjedel i Afrika. Flest barn tvinges i arbeid i Asia, men prosentvis er andelen av barnearbeidere høyere i Afrika.I Afrika sør for Sahara arbeider nesten halvparten av alle barn i alderen 10-14 år. De fleste arbeider nær hjemmet, men stadig flere havner i storbyene i ansettelsesforhold som nærmer seg slaveri. Transporteres med skip Nigeriansk presse har meldt om hundrevis av tilfeller der barn er blitt fjernet fra sine foreldre mot en beskjeden betaling for så å bli holdt tilbake i rene slaveleirer før de sendes videre til nabostater. Der havner de som prostituerte, landarbeidere, fiskere eller hushjelp.I Vest-Afrika er det et etablert nettverk av agenter som kjøper og selger barn. Disse moderne slavehandlerne er spesielt aktive i Benin, Togo og Nigeria.Transporten skjer ofte med skip sørpå til den rike oljestaten Gabon. Ofte får barna plass hos en privat familie som medhjelpere i huset. Lyssky handel Andre kommer fra Mali til Elfenbenskysten, der de sendes ut i kakao- og kaffeplantasjene. Ifølge FNs barneorganisasjon, UNICEF, foregår samme lyssky handel i Ghana, Burkina Faso, Kamerun, Guinea og Niger. Det må imidlertid flere undersøkelser til før FN kan si eksakt hvor utbredt barnearbeid er i disse landene.Dagsnoteringen på et vestafrikansk barn ligger på mellom 125 og 250 kroner. Det er beløpet agentene gir barnas foreldre, om noe i det hele tatt. Noen ganger får foreldrene nemlig bare et løfte om utdannelse til barna eller et løfte om at det vil bli sendt penger seinere.De som tror handelen med barn er avtagende, tar feil. Det er tvert om snakk om et oppsving, mener FNs arbeidstakerorganisasjon, ILO. En frykter at antall barnearbeidere i Afrika vil stige fra de nåværende 80 millioner til 100 millioner om 15 år.AIDS-epidemien er en del av forklaringen: Når foreldregenerasjonen dør, må barna klare seg selv så godt de kan. Allerede nå er ti millioner barn blitt foreldreløse. Om ti år kan tallet ha økt til 40 millioner.Arbeid, tigging og prostitusjon er utveiene for dem som ikke har slektninger som kan hjelpe. Andre årsaker til barnearbeid er befolkningsvekst, fallende levestandard og skoler som ikke makter å ta hånd om alle barna. For eksempel går 44 prosent av Zambias barn i alderen 7-13 år ikke på skole. ... eller krig I Tanzania, som i 1970-årene var kjent for sitt velutviklede skolesystem, har 30 prosent av 10-14-åringene forlatt skolen - ofte for å arbeide i te- eller kaffeplantasjer eller for å bli gateselgere.ILO fremhever i en rapport at det er viktig å skille mellom normal medvirkning i familiens daglige gjøremål og utnyttelse. Mens den offentlige debatt som oftest dreier seg om barn som tvinges i arbeid på fabrikker, utgjør de imidlertid et mindretall sammenliknet med antall barn sysselsatt i landbruket.Ifølge ILO er minst 70 prosent av de barnearbeiderne som virkelig sliter, sysselsatt i landbruket. I tillegg kommer det som er spesielt i Afrika - det store antall barn som dras inn i krig og blir barnesoldater. Bortimot 120.000 afrikanske barn utnyttes som barnesoldater. Jyllands-Posten/Bergens Tidende