Demonstrasjonen, som fant sted søndag ettermiddag, var varslet til flere medier, men ikke til politiet. Politiet fikk likevel gjort en avtale med demonstrasjonens arrangører om en rute og minnet dem på regelverket for protestaksjoner.

Da ungdommene nådde Dronning Louises Bro rundt klokka 17, ble regelverket likevel brutt av flere demonstranter. Enkelte hadde maskert seg, og gjenstander – hovedsakelig frukt – ble kastet mot politiet.

Politiet reagerte med å oppløse demonstrasjonen, som da hadde rundt 800 deltakere. Ungdommene trakk deretter mot Folkets Park i Stengade, hvor de brøt i stykker brustein, tente bål og satte opp barrikader.

Herfra ble det kastet stein og flasker mot politiet, som ifølge demonstrantene selv utløste uroen ved å kjøre inn i sittende demonstranter. Rundt klokka 19 var det fortsatt mange folk i gatene, men politiet mente da det verste var over.