Flammene spredte seg til seks busser og fem andre lastebiler, ifølge iransk fjernsyn, som også melder at tankbilen fraktet rundt 18.000 liter bensin. To av de andre lastebilene skal ha fraktet tjære.

Flere av de omkomne skal være så forbrent at identifisering er vanskelig. Ifølge Røde Halvmåne kan mellom 50 og 200 personer ha omkommet i ulykken som skjedde utenfor byen Zahedan, like ved en politistasjon. Tidligere ble det meldt at rundt 70 hadde omkommet og 84 blitt skadd.

I februar døde rundt 300 personer da et tog lastet med drivstoff og kjemikalier tok fyr og eksploderte nordøst i landet, ifølge BBCs nettsider.

Flere av de omkomne var redningsarbeidere som forsøkte å slukke brannen da toget eksploderte.