Beslagene er gjort i et farvann som også betegnes som «hasjens motorvei» og har ifølge USAs marine en gateverdi på rundt 100 millioner amerikanske dollar, for tiden tilsvarende rundt 700 millioner kroner.

Amerikanske myndigheter tror pengene blant annet ville gått til å finansiere Afghanistans islamistiske opprørere.