Dagens CO2-nivå i lufta er det høyeste på en halv million år, sa klimaforsker Mojib Latif fra Max Planck-instituttet på en pressekonferanse på fjellet Zugspitze mandag.Jordas middeltemperatur har de siste 100 år steget med 0,7 grader. For å forhindre en rask oppvarming i dette århundret må utslippene av klimagasser halveres innen år 2050.Det hersker ikke lenger tvil om at mennesket er ansvarlig for mesteparten av den globale oppvarmingen, ifølge Latif. Hvis CO2-innholdet i atmosfæren fortsetter å øke, kan middeltemperaturen komme til å stige med mellom to og fire grader i løpet av 100 år, mener han. Det tilsvarer temperaturendringen som er skjedd siden siste istid for 18.000 år siden.