— Disse 17 menneskene, som var i alderen 18 til 69 år, ble tatt av vannmassene og druknet fordi de var uforsiktige da de reiste i flomrammede områder, sier Van Phu Chinh, lederen av flom- og stormkomiteen i de sentrale delene av Vietnam.

De første dødsfallene ble meldt lørdag, mens ni personer ble meldt omkommet onsdag.

I det hardt rammede området Binh Dinh har flomvannet gjort skader for over 32 millioner kroner.

— Det regner fortsatt noen steder og nivået i elvene stiger dermed igjen, sier Van Phu Chinh.