Verst gikk det ut over byen Baguio nord i landet, mens også i naboprovinsene kostet flom, jordskred og veltede elektrisitetsmaster mange menneskeliv.Vindstyrken ble enkelte steder målt opp mot 170 kilometer i timen, og i store områder er strøm og telefonforbindelsen, veier og jernbanelinjer, bruer og demninger ødelagt. 12.000 hus ble også ødelagt i tropestormen, og nærmere 600.000 mennesker er drevet på flukt av flomvannet. Myndighetene i landet anslår ødeleggelsene på infrastrukturen og avlinger til om lag én milliard kroner «Utor» herjet som verst onsdag og torsdag, og først nå begynner myndighetene å få oversikt over omfanget av skadene. Fredag fortsatte uværet vestover, og rammet noen timer senere det sørlige Kina, da med noe lavere vindstyrke.