Over 150 mennesker ble skadd i opptøyene som oppsto da flere hundre høyreekstreme demonstranter natt til tirsdag brøt ut fra en fredelig protestaksjon som samlet 10.000 mennesker. Demonstrantene krevde statsministerens avgang.

Tirsdag kveld sto det fremdeles flere tusen demonstranter ved nasjonalforsamlingen i Budapest. «Gå av », var det unisonet kravet fra folkemengden til statsminister Gyurcsany.

– Vi vil ikke ha en statsminister som lyver, sier Kinga Szabo(33), som deltok i demonstrasjonen.

Europas største sammenslutning av politiske partier oppfordrer regjeringen i Budapest til straks å gå av. Det europeiske folkeparti EPP, en paraplyorganisasjon for de konservative partiene i EUs 25 medlemsland, stempler statsminister Gyurcsany som løgner.

«Truer europeiske verdier»

Disse løgnene er ikke bare et angrep mot Ungarns demokratiske institusjoner, de truer også grunnleggende europeiske verdier. Statsminister Gyurcsany og hans regjering bør etter EPPs mening trekke seg som ledd i en politisk prosess som bør munne ut i nyvalg, het det i en erklæring tirsdag.

Men sosialistgruppen PES gir sosialisten Gyurcsany sin fulle støtte. Den ungarske statsministeren bør se bort fra høyreorienterte krav om at han skal gå av, fordi han selv er best egnet til å lede reformprosessen i Ungarn, sa PES-leder Poul Nyrup Rasmussen.

– Å trekke ut i gatene er ikke noen løsning, men en kilde til konflikt og krise. Det er vår plikt å dempe denne konflikten og hindre en krise, sa Gyurcsany tirsdag. Den ungarske statsministeren sier han har bedt politiet ta alle midler i bruk for å gjenopprette ro og orden i hovedstaden Budapest.

Skadd i sammenstøt

102 politifolk og rundt 50 demonstranter ble skadd da politiet natt til tirsdag støtte sammen med de høyreorienterte demonstrantene, ifølge en talsmann for landets redningstjenester.

Sosialistleder Gyurcsany fastholder at ytringsfriheten ikke kan utvides til å omfatte voldsbruk og ber «alle politiske krefter» om å avstå fra å støtte demonstrantene.

Protestene kom etter offentliggjøringen av et lydopptak hvor Gyurcsany i en tale til sine partifeller innrømmer at regjeringen ikke har oppnådd noen ting, bortsett fra å vinne valget. Og det skjedde ved at folk ble ført bak lyset.

– Vi løy både morgen og kveld, sier Gyurcsany på opptaket, som trolig er lekket ut av en av deltakerne på møtet til det sosialistiske partiet.

– Uttrykk for misnøye

Diplomaten Johan Berglund ved Sveriges ambassade i Budapest mener protestene er et uttrykk for en misnøye som har vokst fram siden regjeringen presenterte sitt spareprogram i sommer.

Ungarn har et underskudd på 10,1 prosent på statsbudsjettet, og for å gjøre noe med dette har regjeringen satt i verk omfattende sparetiltak. Disse har rammet store grupper av befolkningen, noe som har ført til misnøye, mener Berglund. Han tror ikke opptøyene får noen direkte politiske følger.

Gyurcsany lovte tirsdag å fortsette sitt reformarbeid.

Finland leder EUs arbeid dette halvåret, og landets statsminister Matti Vanhanen mener opptøyene er «Ungarns interne problem».

Stormet TV-bygg

Den ungarske rikskringkastingen måtte stanse sendingene etter at noen av demonstrantene stormet TV-bygningen i Budapest.

Bygningen ble satt i brann av en rasende menneskemengde natt til tirsdag. Da brannvesenet hadde klart å slukke brannen, stormet rundt 100 personer inn i bygningen hvor de gjorde hærverk og krevde å få lest opp en erklæring på ungarsk TV.

Det var imidlertid ikke mulig, siden begge de to kanalene til det statlige kringkastingsselskapet hadde stanset sendingene.

Høyreekstreme

Demonstrantene omfattet blant annet medlemmer av høyreekstreme grupper og kjente fotballpøbler, men de nådde ikke fram til TV-studioene i bygningen, ifølge en journalist på stedet.

Kontorene til TV-stasjonen ligger i nærheten av den ungarske nasjonalforsamlingen, hvor rundt 10.000 demonstranter samlet seg tidligere på dagen.

Noen av demonstrantene kastet brustein mot TV-bygningen, og mange ropte taktfast «femtiseks» til minne om den mislykkede oppstanden mot det sovjetisk-støttede regimet i 1956. Politiet svarte med tåregass.

Den europeiske sammenslutningen av sentrum-høyrepartier EPP oppfordrer Ungarns sosialistiske statsminister Ferenc Gyurcsany til å gå av. Sosialistgruppen PES ber derimot Gyurcsany om å bli sittende, og mener han er bedre egnet enn andre politikere til å gjennomføre nødvendige reformer i Ungarn. Her holder en politimann vakt i Budapest, der enn 150 mennesker er skadd i opptøyer.
LEONHARD FOEGER
Ungarsk politi ved et bilvrak foran bygningen til den ungarske rikskringkastingen natt til tirsdag. Foto: Ungarsk politi ved et bilvrak foran bygningen til den ungarske rikskringkastingen natt til tirsdag.
LEONHARD FOEGER
Ungarns statsminister Ferenc Gyurcsany innrømmer å ha løyet for å vinne valget i april, men han nekter å gå av slik flere tusen demonstranter krevde mandag og natt til tirsdag.
LEONHARD FOEGER
Den ungarske rikskringkastingen måtte stanse sendingene etter at demonstranter stormet TV-bygningen i Budapest natt til tirsdag.
KAROLY ARVAI