Ifølge politiet gikk de to bombene av rett etter hverandre fredag morgen. I det ene angrepet var det en buss som eksploderte i en bussterminal, mens det i det andre angrepet var en bil som ble sprengt i luften på et marked.

Qurna er en by nord for Basra, som er Iraks nest største by. Bilbomber er ikke like vanlig i denne sjiadominerte sørlige regionen, som andre steder i Irak.

Tjenestemenn har anklaget sunniislamister med tilhørighet til Al— Qaida for å øke spenningene mellom de ulike gruppene, ved å gjennomføre flere angrep i sentrale sjiaområder de siste månedene.