Denne typen hjemmesoning har flere ganger vært forslått som en mulighet også i Norge.

Tall fra det britiske innenriksdepartementet som avisen har fått tak i viser at dømte forbrytere som soner i "husarrest" har begått fire voldtekter, samt flere titalls tilfeller av alvorlige legemsbeskadigelser og overfall. I tillegg står ran, narkotikaforbrytelser og tyverier på listen over forbrytelser hjemmesonere har begått.

En organisasjon for ofre for kriminalitet oppfordrer folk til å saksøke myndighetene dersom de har blitt utsatt for forbrytelser fra folk som soner hjemme.

— De ville ikke blitt angrepet dersom disse hadde vært i fengsel. Systemet er vanvittig, sier Norman Brennan, leder for Victims of Crime Trust.

En talskvinne for innenriksdepartementet påpeker imidlertid at over 90 prosent av forbryterne som deltar i ordningen fullfører soningen uten brudd på kontrakten. Hun påpeker at bare dømte som ikke tidligere har begått sedelighets- eller voldelige forbrytelser, er kandidater til ordningen med å sone hjemme.

(NTB)