Hard festing og forstyrrende opptreden var årsaken til at de ble kastet ut av boligene i sentrum av den svenske vintersportsbyen, skriver Länstidningen i Östersund og Östersunds-Posten.

Det er urettferdig at de kaster ut alle når de kunne ha sendt av gårde de ti som laget bråk, sa en av ungdommene.

Festen hadde vart i to dager da ungdommene ble kastet ut. Flere av dem opptrådte truende da vektere dukket opp, blant annet ved å kaste sild og snøballer på dem.