Gutten, som heter Nathaniell Brazill, ble også dømt for å ha truet en annen lærer med en ladd pistol.Han var 13 år da han skjøt læreren sin midt mellom øynene. Brazill fikk to års husarrest og fem års prøvetid i tillegg til fengselsstraffen på 28 år. Dessuten ble han dømt til å ta et kurs for å lære seg å kontrollere temperamentet sitt.Det begynte med at unge Brazill ble sendt hjem fra skolen den siste dagen før sommerferien, som straff for å ha kastet vannballonger. Brazill gikk tilbake til skolen med en pistol som han hadde funnet i en eske som tilhørte faren. Han skjøt læreren da læreren nektet ham å snakke med klassekamerater.Saken har skapt mye debatt i USA, både om fenomenet vold på skoler, og om hvordan myndighetene skal straffe mindreårige som har begått alvorlige forbrytelser.