I en uttalelse fra irakiske myndigheter heter det at en av de henrettede har tilstått å ha drept ti mennesker, mens en annen skal ha innrømmet å ha drept fire medlemmer av en familie.

– Disse kriminelle terroristene ble henrettet etter at de ble dømt i irakisk rett for drap, voldtekt og brenning av kropper, heter det i uttalelsen.

Irakiske domstoler idømmer ofte dødsstraff. Internasjonale menneskerettsgrupper har advart mot at det irakiske rettsvesenet ikke respekterer grunnleggende juridiske prinsipper om uavhengighet og rettferdighet.