Ti av de drepte var sivile og tre var soldater. I tillegg mistet opprørerne en av sine under overfallet, som fant sted tidlig fredag morgen 40 kilometer nord for hovedstaden.

Det var en buss som var på vei til et marked som opprørerne angrep, ifølge den lokale guvernøren. Ni av passasjerene ble skadd.

Trolig ble angrepet utført av FBB, en av de største hutu-gruppene som har kjempet mot den tutsi-dominerte regjeringen siden 1993. Gruppen har sin base i nabolandet Kongo.

Trass i at det i fjor ble dannet en samlingsregjering mellom hutuer og tutsier, fortsetter de etnisk-baserte sammenstøtene i landet.

(NTB)