Henrettelsene fant sted ved Abu Ghariv-fengselet 12. oktober, ifølge det irakiske kommunistpartiet (ICP).

ICP oppga navnene på 19 politiske fanger som skal ha vært blant de henrettede. De 19 kom fra ulike forsteder utenfor Bagdad og fra shiamuslimske samfunn i Sør-Irak.

De andre som ble henrettet, var vanlige kriminelle, ifølge ICP. Partiet har i flere måneder varslet at de irakiske myndighetene ville forsøke å redusere antall innsatte i landets fengsler.

NTB-AFP