En tiåring ble skadd og brakt til sykehus, men skadene er ikke livstruende. De to guttene plukket opp minen for å leke med den. Det opplyser jugoslaviske myndigheter.

Ulykken i landsbyen Oraovica skjedde samtidig med at jugoslaviske soldater rapporterte at albanskættet gerilja hadde plassert 800 nye miner i den tidligere buffersonen mot Kosovo. Jugoslaviske styrker er i ferd med å vende tilbake til sonen etter at NATO opphevet restriksjonene.

NTB-REUTERS