Ingeniørstudenten Mounir El Motassadeq (32) var med i en gruppe radikale arabiske studenter i Hamburg som planla terrorangrepet. Han er én av bare to personer som er stilt for retten og dømt for angrepene i New York og Washington.

Motassadeq ble dømt til maksimumsstraffen på 15 års fengsel for medlemskap i en terrororganisasjon og medvirkning til drap på 246 mennesker – det vil si antallet personer som mistet livet i de fire kaprede flyene som ble fløyet av marokkanerens kamerater.

– Viktig rolle

– Motassadeq spilte en viktig, men ikke avgjørende rolle ved terrorangrepet, sa statsadvokat Walter Hemberger mandag.

Marokkanerens forsvarere mener imidlertid at domstolen er inhabil og sendte forgjeves en klage til den tyske forfatningsdomstolen.

– Domstolen er forutinntatt og strider imot en rettferdig rettssaks prinsipper. Dommerne ville avslutte rettssaken i all hast. Målet er ene og alene i dag å dømme den anklagede til en meget høy fengselsstraff, sa forsvarer Udo Jacob.

Forsvarerne sier at de vil anke dommen, om nødvendig til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

De mener at hele rettssaken bør gå på nytt, og at det er nødvendig å kalle inn flere vitner, blant annet Motassadeqs venn og landsmann Abdelgani Mzoudi, som er blitt frikjent for omtrent de samme anklagene.

– Visste ingenting

Hovedpersonen selv gjentok mandag at han er uskyldig og at han ikke hadde kjennskap til vennenes terrorplaner. Han sa også at han forstår lidelsene som de pårørende til terrorofrene har måttet gjennomleve. Motassadeq er gift med en russisk kvinne og far til to barn.

Med straffen på 15 års fengsel kulminerte det langvarige rettsoppgjøret mot Motassadeq med nøyaktig samme dom som han fikk for knapt fire år siden, da han som den første i verden ble dømt for medvirkning til 11. september-angrepet.

På grunn av mangel på bevisførsel ble dommen omgjort. I den neste rettssaken ble han dømt til sju års fengsel, men denne ble anket fordi påtalemyndigheten mente den var for mild.