– Det anslås at over 11 millioner mennesker nå trenger hjelp i Somalia, Kenya, Djibouti og Etiopia, advarer FNs mat— og landbruksorganisasjon (FAO).

Matmangelen er særlig kritisk i Somalia der rundt to millioner mennesker, de fleste på landsbygda i sør, er rammet av tørke.

Situasjonen er også svært alvorlig i det nordlige og østlige Kenya, og sørøst i Etiopia og Djibouti. I deler av Kenya dør folk alt av sult, konstaterer FAO.

Senest i forrige måned slo FAO alarm over situasjonen i det sørlige Afrika, der nesten tolv millioner mennesker er truet av sult.

Verst er situasjonen i Zimbabwe, der bøndene mangler både frø og gjødsel. I mange områder er tilgangen til mat begrenset på grunn av kornmangel og høy inflasjon, og mangel på drivstoff og transportmidler.

I Malawi er mattilførselen truet av stadig økende maispriser. Importen har til nå vært liten, selv om internasjonale givere har lovet betydelig støtte.