De som ikke benytter seg av ordningen, vil bli sendt ut av landet med tvang.

Mandag reiser den første gruppen irakere fra Gardermoen. De tolv personene vil mellomlande i London før de flyr til Amman i Jordan. Derfra skal de ta seg inn i Irak via veinettet.

— I tillegg til disse tolv reiste én person tilbake til Irak 11. juli. Ytterligere fem personer vil dra enten mandag eller tirsdag.

Resten av dem som får godkjent sine søknader vil forlate landet så snart det er praktisk mulig, sier Josiah Ogina i International Organization for Migration (IOM) til NTB. Det er IOM som forestår selve den frivillige hjemsendelsen av irakere fra Norge.

Det bor cirka 17.000 irakere i Norge. Av disse har rundt 1.500 personer uten gyldig oppholdstillatelse fått tilbud om å vende tilbake til Irak mot en pengestøtte på 10.000 kroner. Også reisekostnadene blir dekket av staten. 1. september utløper fristen for å takke ja til tilbudet. De som ikke reiser frivillig, vil bli transportert ut av landet med tvang.

I tillegg til de 106 som har søkt om støtte til frivillig hjemreise, kommer gruppen av irakere med oppholdstillatelse i Norge som velger å benytte seg av den generelle ordningen om tilbakevendingsstøtte.

Etter at okkupasjonsstyrkene 1. mai kunngjorde krigen i Irak for å være over, har 21 eksilirakere søkt tilbakevendingsstøtte, ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI).

De fleste irakiske flyktningene som ønsker å vende tilbake til hjemlandet er kurdere fra det nordlige Irak.

(NTB)