En sopplukker fant de 101 hagenissene, mellom 10 og 80 centimeter høye, plassert i en sirkel i en skog sør for Bordeaux.

— Det var pent å se på. Svært smakfullt gjort, kommenterte den lokale politisjefen, som har oppfordret franskmenn som savner nissene sine om å identifisere figurene som er kommet til rette.

Den obskure organisasjonen Hagenissenes Frigjøringsfront har tidligere annonsert at den driver en massekampanje mot "undertrykkere av hagenisser", og at den er tilhenger av å sette nisser fri og bringe dem tilbake til naturen.

En av lederne i gruppen ble satt i fengsel i 1997 for sin deltakelse i forsvinningen av 150 nisser, skriver nettstedet til TV-stasjonen CNN.

Året etter sto organisasjonen bak et "kollektivt nisseselvmord" hvor elleve hagenisser, eller gnomer, ble funnet hengende etter halsen ved Briey øst i Frankrike. (NTB)