I øsende regn forlangte demonstrantene at det vedtas en ny grunnlov, og at kampen mot korrupsjon og organisert kriminalitet trappes opp. De krever også at riksadvokaten, sjefen for spesialtjenestene og sjefen for presidentens kontor må gå av.

Etter at lederne for demonstrasjonen hadde talt, sa Bakijev og Kulov til demonstrantene at deres krav var hørt, men at de ikke kunne settes ut i live over natta.

— Ett år ved makten er ikke nok til å gjennomføre radikale forandringer i et regime som er blitt formet i 15 år, sa Bakijev.

Bakijev kom til makten i mars i fjor etter at Askar Akajev måtte gi fra seg makten.