10.771 belgiere har undertegnet postkort og oppropslister i protest mot at den norske regjeringen i fjor åpnet for eksport av vågehval under bestemte betingelser. Protestene ble overlevert den norske ambassaden i Belgia av Frode Pleym, kampanjeleder i Greenpeace i Norge og Roland Moreau, sjef for Greenpeace i Belgia.

I oppropet, adressert til statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF).og hans forgjenger Jens Stoltenberg (Ap), heter det at den norske vågehvaleksporten er ødeleggende for hele den internasjonale hvalbestanden.

Piratfangst

I oppropet påpekes at norsk eksport kan gi "hvalpirater" dekning til å foreta ulovlig fangst på alle typer hval over hele verden.

— Norsk eksport kan ikke ses i et vakuum, sier kampanjeleder Frode Pleym til NTB.

Underskriftene ble samlet inn i Belgia under arbeidet med å restaurere det nye Greenpeace-fartøyet MV "Esperanza", som skal sjøsettes i Hamburg 27. februar.

Tregt salg

Norge åpnet for betinget hvaleksport i fjor. Fiskeridepartementet opplyser at det foreløpig ikke er solgt produkter til de tre landene som har reservert seg mot handelsforbundet med vågehvalprodukter: Japan, Island og Peru.

Det mest aktuelle markedet, Japan, har varslet at det trenger mer tid på å forberede en import.

(NTB)