Royal mister stadig mer oppslutning sammenlignet med de konservatives kandidat Nicolas Sarkozy, og hun har fått kritikk fra flere hold for ikke å ha sagt mye om sitt politiske program. Royal har svart med at hun har villet bruke lang til på å lytte til folk.

Søndag fikk folk svar. Den 53 år gamle tidligere miljøvernministeren presenterte en lister med 100 valgløfter, der sosiale reformer står sentralt. Hun lover blant annet å øke minstelønnen, heve pensjonene med 5 prosent, innføre 35 timers arbeidsuke og øke deler av arbeidsledighetstrygden. Hun vil dessuten sette et tak på bankenes gebyrer.

– I dag gir jeg mine løfter som president, 100 forslag som lar Frankrike finne tilbake til våre felles ønsker, vår stolthet og vårt brorskap, het det i talen Royal holdt søndag ettermiddag.

Rivalen Sarkozy leder med om lag 5 prosent på meningsmålingene. Men for å hindre at hun tar innpå etter søndagens tale, holdt også han valgmøte søndag. Der lovte han å bli en «forsoningens president», i et forsøk på å myke opp imaget som en hard høyremann.

Presidentvalget skal holdes over to omganger i april og mai. Royal kan bli Frankrikes første kvinnelige president dersom hun vinner.

JACKY NAEGELEN