De frivillige, som inkluderte mange turister, greide å få hvalene ut på dypere vann like før høyvannet ut på ettermiddagen onsdag, 24 timer etter at de gikk på land.

Rundt 115 hvaler beveget seg forsiktig mot havet, mens 15 hvaler døde.

Hvalene ble sittende fast på Puponga-stranden på den nordlige delen av Sørøya da tidevannet gikk tilbake, opplyser John Mason, sjef for de lokale naturvernmyndighetene.

Hvalene ble holdt fuktige ved hjelp av bøtter med vann og fuktige laken, men de greide ikke å ta seg bort fra land da det var høyvann om natten. De frivillige kunne ikke oppholde seg på stranden over natten fordi det ville vært farlig.

REDDET AV VANN: Vann tømmes over hvalene for å redde dem.
SCANPIX
TÅRER PÅ EN DØD HVAL
SCANPIX