Begge har mistet jobbene sine og kan ikke lenger betale husleie.

Mer enn 100 familier lever som husokkupanter i denne forlatte offentlige bygningen i Roma. Den gamle kontorbygningen har stått ubrukt i 12 år.

De fleste som bor her, gjør det fordi de ikke har råd til husleie. Det er antatt at mer enn 2850 innbyggere i Roma bor i forlatte hus.

Byens innbyggere merker striktheten den italienske regjeringen påtvinger innbyggerene sine for for å prøve å minske landets massive gjeld.