Situasjonen er blitt verre siden midten av april, og nå er vannmangelen prekær både nord i landet og i provinsen Yunnan i sørvest, ifølge det statlige direktoratet for flom og tørke.

I alt er 16,6 millioner hektar dyrkbar mark rammet av tørken. Lokale myndigheter er blitt bedt om å sette i verk «kraftige og effektive» tiltak.