HRW har intervjuet nesten 100 tsjetsjenere, som forteller om vilkårlige arrestasjoner, tortur, forsvinninger og pengeutpressing i regi av russiske militære.

-Ingen må la seg lure av russiske forsikringer om at situasjonen Tsjetsjenia er normalisert. Hvert minutt på dagen lever folk i Tsjetsjenia i frykt for å bli arrestert og torturert, sier HRWs Holly Cartner.

Russland har lenge avvist vestlige anklager om utbredte og systematiske menneskerettsbrudd i Tsjetsjenia. Men russiske myndigheter har samtidig lovet å straffe alle soldater som blir funnet skyldig i brudd på menneskerettighetene.

Organisasjonen oppfordrer europeiske land til å bringe Russland inn for den europeiske menneskerettsdomstolen.NTB