RANDI KVINGE-Barn som er født med nedsatt mengde av et bestemt forsvarsprotein, har dobbelt så stor risiko for å bli syke og få luftveisinfeksjoner. Det sier forsker Anders Koch ved Afdeling for Epidemiologisk Forskning ved Statens Serum Institut i Danmark. Sammen med flere danske forskere har han undersøkt hva som er årsaken til at enkelte barn ofte blir syke.— Dette er første gangen vi kan vise at det er en genetisk årsak til at noen barn er mer disponerte for luftveisinfeksjoner enn andre. Undersøkte 252 barn I løpet av en toårsperiode har forskerne ukentlig fulgt med 252 barn på Grønland i alderen null til to år. De har sett på hvem av dem som har hatt luftveisinfeksjoner som forkjølelse, halsbetennelse, lungebetennelse og astma.-Forskningen viser at 13 av barna manglet helt eller delvis proteinstoffet MBL (mannosebindende lektin). Han sier at de fleste antistoffer retter seg mot en bestemt bakterie, mens dette proteinet binder seg til- og bryter ned forskjellige virus og bakterier. Behandlingsformer Koch er nå opptatt av hvilke behandlingsformer som kan tas i bruk.- Å sprøyte MBL-proteiner inn i blodet til pasientene har vist seg å ha en positiv effekt, sier Koch. Prosjektet er foreløpig i en eksperimentell fase. Legene holder først og fremst på å utvikle behandlingsformer til de personene som er svært syke.