Funnene skal være gjort av en amerikansk organisasjon som har som hovedmål å få stilt Saddam Hussein for retten for brudd på menneskerettighetene og krigsforbrytelser. Det hevder en sentral amerikansk kilde overfor NRK.

Så sent som i juli i år skal organisasjonen ha vært i Oslo og informert den amerikanske ambassaden om disse opplysningene. Opplysningene skal ha blitt videresendt til det norske Utenriksdepartementet.

I tillegg skal organisasjonen ha forsynt amerikanske myndigheter med mulla Krekars nøyaktige reiseplaner i to måneder før han ble arrestert i Nederland.

Fengslet i 20 dager

Mulla Krekar ble i dag fengslet i 20 dager av en nederlandsk sikkerhetsdomstol. Han blir dermed sittende i ytterligere tre uker i fengselet i Vught utenfor Amsterdam.

Fengslingen begrunnes med at Jordan skal få mer tid til å begrunne hvorfor landet vil ha mullaen utlevert. Jordan krever Krekar utlevert i en narkotikasak.

Krekars bror og hustru, som begge følger saken i Nederland, fikk besøke mullaen i fengselet torsdag kveld. De sier til NTB at Krekar ikke forstår anklagene som rettes mot ham.

(NTB)