Påstanden fra den katolske presten, som regnes som en høyst respektert ekspert på Det nye testamentet, kan nærmest sammenlignes med å banne i kirken.

Men Murphy-O’Connor er sikker i sin sak. Den tradisjonelle historien, slik vi kjenner den fra Juleevangeliet, er en hyggelig fortelling men passer best på kulørte julekort.

Blant de tradisjonelle elementene han helst vil ha bort fra julefortellingen, er beretningen om engler som viste seg for hyrdene på marken: Det var verken hyrder eller engler i nærheten, da Jesus ble født, sier han.

Og historien om De tre vise menn ble diktet opp i ettertid, for at omstendighetene rundt Jesu fødsel skulle stemme med diverse gammeltestamentlige profetier, sier teologen.

NTB-Reuters