• Majoriteten av befolkningen i regionen vår er arabisk. Hvis en palestinsk stat ikke blir anerkjent, vil ikke lenger den jødiske befolkningen bestemme, mener den folkevalgte Hamas-politikerene Yahya al-Abadsa.

Parlamentarikeren fra de palestinske områdene understreker at hvis Israel ikke anerkjenner en palestinsk stat, men samtidig ønsker å leve i et demokrati, må de akseptere at den arabiske befolkning vil komme i flertall.

— Dermed har israelerne mistet innflytelsen i sin egen jødiske stat, sier al-Abadsa.

Befolkningsveksten blant den arabiske befolkningen i regionen er langt høyere enn blant den jødiske.

Nær borgerkrig

Al-Abadsa er likevel klar på at det Hamas ønsker er at palestinere og jøder skal kunne leve ved siden av hverandre i fred. Han sier at så snart Israel anerkjenner Palestina som stat, vil Hamas kunne anerkjenne Israel.

Tirsdag møtte politikeren Bergens Tidende i Bergen, som en del av sitt norgesbesøk.

Han pekte på Norges tradisjon som demokrati som en av årsakene for å komme hit.

— Norge er et av de landene som har støttet det palestinske folket mest i oppbyggingen av egne myndigheter. Det er viktig at dere ikke nå bare ser på at dette blir revet ned igjen, sier han.

I den siste uken har de palestinske områdene på Gaza og Vestbredden opplevd store uroligheter. Både angrep fra Israelsk side, og interne stridigheter mellom regjeringspartiet Hamas og president Mahmoud Abbas parti Fatah, har brakt partene inn i en borgerkrigsliknende situasjon.

«Palestina er faretruende nær en borgerkrig», melder analysegruppen International Crisis Group (ICG) i en ny rapport.

Ønsker forhandlinger

Al-Abadsa er imidlertid overbevist om at det ikke kommer til å bryte ut full borgerkrig mellom de politiske partene i de palestinske områdene.

— Det som skjer i Palestina i dag er en prosess mot demokrati. Et demokrati handler ikke bare om å avholde valg, men også om å kunne la makten gå fra et parti til et annet, sier han.

Han mener at foreløpig er makten bare overført Hamas på papiret. Han peker på at presidentpartiet Fatah fortsatt sitter med kontroll over de viktigste institusjonene som politi og sikkerhetsstyrkene.

— De interne stridigheten er i dag en av de største truslene mot demokratiet vårt. Volden i gatene er et resultat av maktkampen.

Han mener bestemt at det viktigste nå er for partene å sette seg ned sammen og bli enig om en politisk plattform.

— President Mahmoud Abbas er valgt av folket på samme måte som Hamas, derfor respekterer vi ham og ønsker å forhandle oss til enighet, sier al-Abadsa.

- Sanksjonene rammer feil

Det nyvalgte parlamentet i de palestinske områdene er i dag delt mellom Gaza, og Ramallah på Vestbredden. Det at de valgte representantene faktisk ikke kan møtes, ser parlamentarikeren på som den største trusselen mot demokratiet.

— Vi får ikke praktisere demokratiet vårt, sier han.

Det internasjonale samfunnet har også boikottet den hamasledede regjeringen og valgt kun å støtte presidenten Mahmoud Abbas økonomisk.

— Hvis disse sanksjonene får fortsette vil det føre til totalt kaos. De rammer ikke Hamas, men de svakeste i befolkningen. De politiske partiene klarer alltid å få støtte, men de som står utenfor politikken ender opp med å lide, sier al-Abadsa.

— Lidelsene til den palestinske befolkningen skaper ekstremisme, dette er viktig å huske på, understreker han.

Håper på Europa

Kritikken mot Hamas har i stor grad gått på at de ikke vil anerkjenne de internasjonale avtalene som er inngått. Dette tilbakeviser politikeren.

— Vi anerkjenner FN og FNs resolusjoner. Vi ønsker en fredsprosess styrt av det internasjonale samfunnet, ikke USA, sier han.

Han sier at håpet til Hamas er at Europeiske land kan gå inn i konflikten som meglere igjen.

— Det er viktig for oss at verden ikke ser Palestina gjennom Israels øyne. Vår kamp er ikke mot israelere, men mot en okkupasjonsmakt, sier al-Abadsa.

FARLIG UTVIKLING: - Lidelsene som påføres den palestinske befolkningen som konsekvens av de økonomiske sanksjonene, avler ekstremisme, advarte Hamas politikeren Yahya al-Abadsa da han besøkte Bergen i går.