— Våre folk tror det vil ta minst tre til fire år. Våre allierte i Tel Aviv og USA mener også det vil ta noen år, påpeker kilden, som ikke vil navngis.

Iran hevder at landet bare vil utnytte kjerneteknologien til fredelige, sivile formål. Men USA, store europeiske land og Israel er overbevist om at Iran ønsker å utvikle atomvåpen.

BND har ikke kommentert opplysningene fra den anonyme kilden.

Israel, som er den eneste atommakten i Midtøsten, mener at Iran vil ha atomvåpen i 2008, dersom prosjektet ikke blir stanset. USA sier at iranerne kan ha bomben i løpet av ti år.

Direktør Mohamed ElBaradei i Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har sagt at Iran kan klare å lage atomvåpen i løpet av noen måneder så snart de har skaffet seg bombematerialet uran 235.

Det er anrikingsprosessen for dette materialet som har vært det store stridsspørsmålet under forhandlingene mellom Iran og de store EU-landene. Makthaverne i Teheran mener de har rett til, ifølge Den internasjonale ikkespredningsavtalen, å drive forskning og anrike uran til fredelig bruk.