Det opplyste innenriksministeren i den muslimsk-kroatiske føderasjonen i Bosnia fredag. Muhamed Besic sier at opplysningene stammer fra en pålitelig kilde.

Innenriksdepartementet er ifølge Besic forberedt på å pågripe afghanerne og det er allerede iverksatt tiltak i samarbeid med FN-politi og de fredsbevarende styrkene.

Muslimer fra mange ulike land kjempet sammen med bosniske muslimer under krigen i Bosnia på nittitallet.