Listen er godkjent av sju ledende tjenestemenn i afghanske provinsadministrasjoner og sentralregjeringen i Kabul, blant dem en afghansk general som leder gruppen som etterforsker hendelsen.

Ifølge den detaljerte oversikten var det yngste barnet som ble drept, bare åtte dager gammelt. 53 av ofrene var jenter under 18 år, og 40 var gutter under 18. Bare 22 var menn over 18 år.

USAs militære fortsetter å bestride antallet sivile ofre som oppgis. Den militære talsmannen Greg Julian antyder at navn på listen kan være falske.

– Også jeg kunne gitt deg en liste med 140 navn. Problemet er at det ikke finnes bevis for at dette er det riktige tallet. Er dette virkelige mennesker? Har de virkelig eksistert? Det finnes ingen fødselsattester og ingen dødsattester.

Afghanerne har ifølge obersten god grunn til å overdrive antall drepte. Han mener det virkelige antallet neppe er høyere enn 80.

– Hvis du sier at Taliban drepte familien din, får du ingenting, men hvis du sier at amerikanerne drepte familien din, kan det være at du får hjelp, uavhengig av om denne familien virkelig eksisterte eller ei, sier Julian.

Striden mellom amerikanske og afghanske myndigheter om antallet og hvem ofrene er, tilspisser forholdet mellom regjeringene i Washington og Kabul, til tross for at Hillary Clinton sterkt har beklaget hendelsen.

KEVIN LAMARQUE /REUTERS