I en ny rapport konkluderer den britiske organisasjonen Christian Aid med at verden står foran en den største ufrivillige folkevandringen noensinne. Særlig fattige land kommer til å bli rammet.

– Vi anslår at i årene fram til 2050 vil totalt en milliard mennesker ha blitt fordrevet fra sine hjem, heter det i rapporten.

Rundt en firedel av menneskene vil måtte flykte som følge av naturkatastrofer forårsaket av klimaforandringer. Over halvparten vil bli fordrevet som følge av utbygging og utviklingsprosjekter, og flere hundre millioner vil bli fordrevet av konflikter, ifølge organisasjonen.

Ingemann Carsten Jyllands-Posten