– Historien er full av eksempler der vi ikke fokuserte nok på retrett-strategien, sier Aziz i et intervju med The Washington Times.

Den pakistanske statsministeren, som er i New York for å ha møter i FN, advarer også amerikanerne mot å tro at militærmakt skal løse problemene de står overfor i Afghanistan.

– Konflikter som Afghanistan og Irak må vurderes nøye. Militærmakt er ikke løsningen på en slik krise, sier Aziz.

Fokus på narkotika Aziz etterlyser større internasjonalt fokus på narkotikatrafikken som har blomstret opp i Afghanistan etter den amerikanske invasjonen, og som i stor grad finansierer opprøret mot de utenlandske styrkene i landet.

Den pakistanske statsministeren oppfordrer også amerikanerne til å gjøre mer for å hjelpe fattige afghanere, for å gå løs på konfliktens røtter og frata de militante islamistene noe av rekrutteringsgrunnlaget.

– Innbyggerne må involveres, de må få følelsen av at verden bryr seg og at morgendagen blir bedre enn gårsdagen, sier Aziz i intervjuet.

Mye på spill Den pakistanske statsministeren minner videre USA om at det før eller siden kommer en dag da de må forlate Afghanistan, og oppfordrer ledelsen i Washington til å tenke nøye gjennom hvordan de vil etterlate seg landet og regionen.

– Det er mye som står på spill for oss. Vi er der på livstid, vi kan ikke reise, land kan ikke velge sine naboer, sier Shaukat Aziz.

At Washington den siste tiden har lagt stadig sterkere press på Pakistan, for å få landet til å slå ned på militante islamister i grenseområdet mot Afghanistan, vil Aziz ikke kommentere.

– Dette er vårt nabolag og dette er i vår egen interesse. Terrorismen kjenner ingen grenser, sier Aziz.