Volden i landet må stanse umiddelbart, heter det i en felles uttalelse fra medlemmene av rådet. De ber også om at sikkerheten til utlendinger i Libya må ivaretas og at hjelpearbeidere må få tilgang til folk som er skadd.

Det var Libyas egen FN-delegasjon som ba om at Sikkerhetsrådet måtte møtes for å diskutere situasjonen i hjemlandet tirsdag. I likhet med en rekke andre libyske diplomater har FN-delegasjonen brutt med regimet til oberst Muammar Gaddafi.