— Det er høyt problematisk om den afghanske hæren ser på barn som legitime mål. Studien viser at mentorene griper inn for å stoppe slik uakseptabel oppførsel. Skyting mot barn er absolutt ikke akseptabelt, derfor er det viktig å ha denne rollen for å lære de hva som er lov og ikke lov, sier Barth Eide (Ap).

Han mener opplæringen av afghanske soldater er noe av det mest meningsfylte det norske bidraget gjør.

— Vi har et klart fokus mot 2014 når operasjonen avsluttes om å bruke mest mulig energi på trening og opplæring.

Leder av utenriks- og forsvarskomiteen, Ine M. Eriksen Søreide (H), støtter forsvarsministeren.

— Dilemmaene fra studien er for så vidt ikke nye for meg, men viser enda tydeligere behovet for å være der. Afghanerne trenger den opplæringen de får, sier hun.

Vil ha soldatene ut

Stortingsrepresentant Heikki Holmås (SV) ønsker norske soldater ut av Afghanistan raskest mulig.

— Når de nå er der, er det viktig og bra at vi lærer bort kunnskaper om menneskerettigheter. Det er veldig bra at norske soldater griper inn og stopper brudd på krigens folkerett.

Holmås ønsker imidlertid å vite hvordan slike hendelser rapporteres og hvilke konsekvenser det får.

— Det er avgjørende at de norske styrkene har rutiner for å rapportere dette, og at det gripes fatt i av den afghanske hæren og holdninger endres. Om norske soldaters rapportering ikke fører til endring, er det alvorlig.

- Uakseptabelt

— Bør norske styrker samarbeide med afghansk hær som ser på barn som legitime mål?

— Det er uakseptabelt og klart i strid med krigens folkerett å skyte på barn på den måten som offiserene forteller. Det er ikke mulig å ha et samarbeid med den afghanske hæren dersom barn av Taliban blir sett på som legitime mål, eller det er akseptert brudd på internasjonal rett. Det avgjørende gjennom samarbeidet er å få endret slike holdninger fra topp til bunn i den afghanske hæren, sier han.

Regjeringens plan er å trekke ut soldater fra Afghanistan innen 2014.

— Jeg slutter meg til SVs partiprogram om at vi ønsker dem ut så fort som mulig. Opptrappingen fra amerikanernes side har ikke ført noe godt med seg, men til økt vold, sier han.