Algeriske spesialstyrker innledet en omfattende militæroperasjon mot gisseltakerne i In Amenas like før klokken tolv torsdag formiddag. Både helikoptre og bakkestyrker ble bruk mot flere kjøretøyer som skulle flytte seg fra området. Bomber skal ha blitt sluppet fra helikoptrene.

— Ville ikke kommet langt

— Det kan virke som om bruken av militærmakt, som kamphelikoptre, var unødvendig. Spesielt når man vet at den algeriske hæren hadde et ekstremt godt vakthold rundt gassanlegget. Kjøretøyene ville ikke kommet langt uansett, sier Hansen, som jobber i avdeling for sikkerhet og konflikthåndtering hos NUPI.

Han tror algeriske myndigheters hovedhensyn har vært sikkerhet og stabilitet i egen stat fremfor hensynet til vestlige gisler.

— Det er mye som står på spill for myndighetene i Algerie. De har en innenrikspolitisk logikk som spiller tilbake på borgerkrigen på 90-tallet. Myndighetene er nok redde for at gisselaksjonen er en del av en motstandskamp mot regimet, selv om islamistgruppen har sagt at gisselaksjonen først og fremst er rettet mot vestlige interesser og den franske invasjonen i Mali, sier han.

Derfor mener han at myndighetene hadde behov for å slå raskt ned for å vise styrke. Hensynet til gislene og til Algeries troverdighet som en internasjonal aktør har veid mindre hensynet til stabilitet i egen stat, tror Hansen.

- Kunne gått langt verre

Hansen mener det er for tidlig å si noe om hvor vellykket aksjonen har vært.

— Men med et så stort antall gisseltakere og gisler på et stort område som er eksplosivt, så har det ikke gått fryktelig galt. Når det i tillegg er sannsynlighet for at gisseltakerne utplasserte eksplosiver og utstyrte gisler med bombebelter, kunne feil bruk av våpen gitt store konsekvenser, sier han.

Algeriske myndigheter har ikke opplyst hvorfor de fant det nødvendig å aksjonere så raskt, selv om det satte gislers liv i fare.

Algerie er blitt kraftig kritisert for måten de slo til mot gisseltakerne på. Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen er blant dem som har ment aksjonen var forhastet og har feilet.

— Det er mye som tyder på at man har gått til aksjon på et tidligere enn man ville gjort hvis hensikten var å befri gislene, sa Diesen til NTB.

- Kun synsing

Henrik Thune i forskningsinstituttet NUPI mener det er for tidlig å si noe om hvorvidt aksjonen har vært vellykket eller ikke.

— Det finnes en tone i mediene om at myndighetene i Algeri grep for raskt inn. Det er til og med gitt signal om at hæren har mindre interesse for gislene enn de har for å vise styrke. Dette kan stemme, men foreløpig kun påstander basert på synsing uten informasjon, sier han.

Algerie hadde behov for å slå til raskt for å vise styrke, mener NUPI-forsker Vegard Hansen.