I sluttfasen av krigen mot Tamiltigrene (LTTE) i mai i fjor skal Sri Lanka ha vært i forhandlinger om å kjøpe rakettkastere og annet militært utstyr fra Nord-Korea. Samtidig skal den srilankiske marinen ha forsøkt å skaffe seg utstyr verdt flere hundre millioner kroner fra Iran.

Våpenkjøpene skal ha vært direkte i strid med FN-resolusjoner om handel med de to landene.

Det går frem av dokumenter lekket til nettstedet Wikileaks som Aftenposten har fått tilgang til.

Etterretningsrapporter

Amerikanerne var sterkt bekymret for disse planlagte våpenkjøpene. I et notat fra utenriksminister Hillary Clinton til sin ambassadør i Sri Lankas hovedstad Colombo ber hun henne ta opp saken med Sri Lankas regjering.

— Minn dem på at våpenkontrakter med Nord-Korea og Iran, dersom de implementeres, kan føre til sanksjoner, skriver Clinton.

Notatet gjør det klart at informasjonen bygger på etterretningsrapporter og iranske kilder i Sri Lanka.

Advarte om sanksjoner

Ifølge amerikanerne var det statlige srilankiske selskapet Lanka Logistics and Techologies involvert i forhandlinger med Nord-Korea, der de trolig ville forsøke å omgå de strenge eksportkontrollene som rammer utstyr som sendes fra Nord-Korea.

Dessuten skal Sri Lankas marine ha forhandlet om en kontrakt med iranerne verdt 11,4 millioner dollar (70 millioner kroner) for å kjøpe rakettkastere til marinefartøy – i tillegg til en større avtale om annet militært utstyr til en verdi av 40 millioner dollar (240 millioner kroner).

I notatet fra Clinton, datert 8. mai 2009, ber hun sin ambassadør fortelle Sri Lankas myndigheter at de ikke må gjennomføre kjøpene og at de må etterforske påstandene og dele funnene med amerikanerne.

Dersom ambassadøren blir spurt om konsekvensene, skriver Clinton, skal hun fortelle Colombo-myndighetene at USA står parat til å stanse all handel med Sri Lanka som straff for brudd på FN-resolusjoner om våpenhandel med Iran og Nord-Korea.

Benektet kjøp

Tre dager senere kalte amerikanerne Sri Lankas utenriksminister Rohitha Bogollagama inn på teppet for å overlevere en formell protest – en såkalt demarche. Bogollagama benektet «kategorisk» at hans regjering var involvert i våpenkjøp med de to landene, og sa også at han var klar over konsekvensene av å kjøpe slike våpen.

Utenriksministeren la også til at myndighetene på et tidspunkt mistenkte Tamiltigrene for å kjøpe våpen fra Nord-Korea, og at de hadde vært i kontakt med nordkoreanerne for å diskutere dette.

Mens disse samtalene pågikk, var Sri Lankas regjeringshær midt i det aller siste slaget for å utslette LTTE-ledelsen.

De blodige slagene i mai 2009 kostet trolig tusenvis av sivile menneskeliv. Hvor mange, er fortsatt ukjent og har ikke blitt etterforsket av uavhengige instanser.

Benektet ikke Nord-Korea-kjøp

Amerikanerne lot seg ikke overbevise. I oktober i fjor innkalte de til et nytt møte. Ambassadør Patricia Butenis fikk da høre fra en underdirektør i Sri Lankas utenriksdepartement at myndighetene hadde gjennomført en intern etterforskning og kommet frem til at det ikke fantes bevis for at amerikanernes informasjon var korrekt – iallfall når det gjaldt kontrakter med Iran.

— Han hintet om at USA mottok slik informasjon av kilder som ønsket å forsure forholdet mellom USA og Sri Lanka, skriver ambassadøren.

Om våpenkjøp fra Nord-Korea hadde UD-direktøren ingen kommentar.

Fryktet atomforhandlinger

Selv om Colombo-regjeringen benektet de ulovlige våpenkjøpene, slår ambassadøren fast at «regjeringens nylige kontakt med iranske militærtjenestemenn gjør at vi stiller oss spørrende». I tillegg, skriver hun, skal en japansk forsvarskilde ha fortalt dem at Japan var «dypt bekymret» for at Sri Lanka ville starte forhandlinger om å kjøpe iransk atomteknologi.

Iran er en av Sri Lankas viktigste handelspartnere. Mens krigen raste mot LTTE har regjeringen blant annet kjøpt sterkt subsidiert av iranerne, noe som ifølge amerikanerne kan ha blitt solgt billig fra Iran mot at Colombo opprettholdt et godt forhold til Teheran og kjøpte våpen av Iran.

Det har ikke lykkes Aftenposten å få tak i relevante srilankiske myndigheter i arbeidet med denne saken.