Rumsfeld skal ha vært overbevist om behovet for å angripe Irak uansett om de hadde noe med angrepene å gjøre eller ikke. Det kommer fram i notater som den amerikanske fjernsynskanalen CBS har fått tak ifra Rumsfelds rådgivere.

På det tidspunktet pekte de fleste beviser allerede i retning av al-Qaida.

National Security Agency hadde fanget opp en samtale fra et medlem av nettverket i Afghanistan som ringte en kontakt i den tidligere sovjetrepublikken Georgia. I telefonsamtalen forteller al-Qaida-medlemmet at han har hørt "godt nytt" og at flere mål skulle angripes. Det siste indikerer at oppringeren visste om flyet som litt etter krasjet i delstaten Pennsylvania.

Senere på ettermiddagen rapporterte CIA at det framkom av passasjerlistene at tre av de angivelige kaprerne var mistenkt for å være tilknyttet al-Qaida.

Rumsfeld ga ordre om best mulig informasjon så fort som mulig. Han skal ha bedt sine rådgivere bedømme om informasjonen var god nok til å angripe Saddam Hussein samtidig som Osama bin Laden.

Nesten ett år etter 11. september er det fremdeles knapt noe som tyder på at Irak var involvert i terrorangrepene. Dette skal ifølge CBS ha vært irrelevant for Rumsfeld.

— Gå massivt til verks. Gjør rent bord uansett om ting er relatert til hverandre eller ikke, skal Rumsfeld ha sagt til sine medarbeider. (NTB)

VILLE ANGRIPE: Donald Rumsfeld.