• Det libyske folk må selv gjøre jobben, sa USAs president Barack Obama i en siste advarsel til Muammar al-Gaddafi.

I en kort uttalelse fredag kveld gjorde USAs president Barack Obama det klart at det internasjonale samfunnet akter å gjennomføre et militært angrep på Libya dersom landets leder, Muammar al-Gaddafi, ikke trekker sine soldater ut av flere byer og innfører en øyeblikkelig våpenhvile.

— Våre krav er ikke oppe til forhandling. Dersom han ikke lytter, vil det få konsekvenser, sa Obama ifølge Aftenposten.no.

Han gjentok flere ganger at et angrep på Gaddafis styrker ikke vil være en amerikansk handling, men noe som gjennomføres av en internasjonal koalisjon som ledes av Storbritannia og Frankrike.

Ingen bakkestyrker

I morgen vil USAs utenriksminister Hillary Clinton og en rekke andre verdensledere - deriblant Norges statsminister Jens Stoltenberg - samles i Paris for å drøfte hvordan resolusjonen som ble vedtatt i FNs sikkerhetsråd på torsdag kan implementeres.

Resolusjonen gir grønt lys for en flyforbudssone over Libya og åpner for militære angrep på Gaddafis styrker.

— Men noe vi ikke kommer til å gjøre, er å sende bakkestyrker inn i Libya, sa Obama. Det libyske folk må selv oppnå sine egne mål. Vi kommer ikke til å bruke makt til annet enn å beskytte sivile, sa Obama.

Obama gjorde det klart at FN-resolusjonen kom som et resultat av Gaddafis trusler mot sin egen befolkning, blant annet i en tale på torsdag der han sa at hans soldater «ville vise ingen nåde» overfor opprørere i Benghazi, som har vært regimemotstandernes fremste samlingspunkt.

Ekko av Bush

Presidenten gjorde det også klart at det amerikanske militærvesenet var godt nok rustet til å gjennomføre et angrep på Gaddafis styrker.

— USA ønsket ikke dette utfallet, sa presidenten, en setning som for øvrig var et ekko av en tale hans forgjenger, George W. Bush, holdt for syv år siden.

— Vi ønsket ikke denne krigen mot terror, men dette er verden slik den er, sa Bush i en tale til US Army War College 24. mai 2004.

På tross av sammenfallet i ordlyden, inneholdt Obamas tale flere elementer som vitnet om at han ønsker å distansere seg fra sin forgjengers til tider unilaterale utenrikspolitikk.

— USA vil være en del av en internasjonal koalisjon. Vi skal gjøre dette sammen, sa han.

Men også dette var ord som ofte ble brukt av Bush. Blant annet snakket han mye om en «internasjonal koalisjon» og behovet for at det irakiske folk selv skulle bestemme sin egen fremtid da han talte til FN i september 2003.