• Tok makten i et statskupp i juni 1989
  • Utnevnte seg selv til president i 1993
  • Militærutdannet og har hatt Sudans høyeste militære rang. Gikk i januar av som hærsjef for å kunne stille som kandidat til presidentvalget i april
  • Har stått for en islamistisk politikk med innføring av sharialover på nasjonalt nivå
  • Undertegnet i 2005 en fredsavtale med opprørsbevegelsen SPLM i Sør-Sudan
  • Tiltalt i 2009 av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under konflikten i Darfur
  • Beskyldt for å støtte terrorisme. Lot Osama bin Laden bo i Sudan på 1990-tallet, men utviste ham etter internasjonalt press i 1996